Obrestne mere

Malokdo se dandanes zaveda kako močan je pojem obrestne mere ter kaj vse ta s seboj prinaša. Navadno se tega ne zavedamo, ker nas tega tudi v šolah niso poučevali. Nobeden nas ni naučil razlikovati, katera finančna naložba je najboljša ter kateri kredit je najslabši oziroma najpogubnejši za naše planiranje prihodnosti.

Po raziskavah najmanj časa porabimo za najpomembnejše odločitve v našem življenju.  In tako se tudi zgodi, ko imamo za sprejeti odločitev o tem kako bomo varčevali in kakšen tip kredita bomo vzeli.

Odločitev o kreditu je morda najpomembnejša v našem življenju, saj nam zaznamuje skoraj polovico našega finančne slike. Od podpisa kreditne pogodbe se namreč zavežemo, da bomo banki mesečno od svojega dohodka odplačevali dobršen del naše plače, kar v nemalo primerih pomeni odrekanje in slabši standard.

Ta slabši standard vpliva tudi na naše otroke, saj navadno kredit jemljemo, ko si kupujemo stanovanje ali hišo, kamor se preselimo z novo družino. V nemalo primerih s obrestne mere za kredit ne znamo izračunati ali je ne znamo preveriti. Kredit na splošno pa preplačamo 60% od odobrene glavnice kredita. Obrestno obrestni oziroma revalorizacijski faktor je na velike vsote na dolgo obdobje zeli pomemben.

Zato je potrebno pred tako velikimi odločitvami obrestne mere dobro premisliti, ter na dolgi rok upoštevati tudi inflacijo.

Za računovodstvo so z zakonom določena pravila

Vsako poslovanje podjetja mora biti vodeno, vrednostno spremljano in to dejavnost opravlja računovodstvo. Z zakonom je določeno kaj vse mora imeti posamezno podjetje vodeno glede finančnega poslovanja podjetja. Računovodski servisi opravljajo tudi dejavnosti, ki niso z zakonom določene. Po zakonu je obvezno voditi knjigovodstvo in to za velika podjetja in tudi za mala podjetja.

Velika podjetja imajo veliko dejavnosti, ki se nanašajo na finančno poslovanje, zato mora računovodstvo voditi izkušen računovodja in ne pride v poštev, da bi finančno poslovanje vodil podjetnik sam. Preveč dragocenega časa bi porabil za računovodske storitve.

Kaj je računovodstvo

To je spremljanje in vodenje dejavnosti podjetja, velikega ali malega, ki se nanašajo na vrednostno, finančno storitev. Računovodstvo opravlja veliko dejavnosti in vse te dejavnosti niso vedno obvezne z zakonom, uspešnost podjetja pa je odvisna tudi od vodenja finančnega poslovanja. Če je podjetje malo večje, je priporočljivo, da vodi računovodstvo računovodski servis z dolgoletnimi izkušnjami in zelo dobrimi referencami. Danes poznamo veliko računovodskih servisov. Saj se neprestano odpirajo novi in novi. Niso pa vsi servisi kvalitetni, zato je potrebno paziti za kateri računovodski servis so bo novo naslalo podjetje odločilo. Mala podjetja vodijo samo knjigovodstvo. Sistematično in pregledno se zapisuje poslovne dogodke, ki nastanejo v podjetju. Kaj vse so poslovni dogodki? Sem se štejejo stroški, prihodki, odhodki. S kvalitetnim vodenjem se ugotavlja in vodi poslovni izid podjetja. Vse te spremembe mora računovodstvo zapisovati v poslovne knjige, opraviti, oziroma narediti je potrebno obračunska poročila. Računovodstvo mora ta poročila predložiti davčnemu uradu v predpisanih rokih. So obvezna, biti morajo strokovno opravljena in pravilna. Dejavnosti načrtovanja, analiziranja, nadziranja se pa vodi samo pri večjih podjetjih in te storitve se zaupa računovodskemu servisu.

Še več informacij si lahko preberete na spletni strani podjetja Faktura d.o.o.

Vsa pravila za vodenje finančnega poslovanja so predpisana z zakonom in če niso pravilno vodena, podjetje plača velike kazni. Zato naj računovodstvo vodi izkušen in strokoven računovodja.

O čem bomo pisali

Break point lahko pomeni marsikaj. Če besedno zvezo prevedemo, dobimo točko preloma oziroma točko, ko se zgodi neka sprememba. To je točka, ko se nekaj konča in prične nekaj drugega.

Najbolj znani break point prihaja iz sveta tenisa in pomeni spremembo pri pričakovanem zmagovalcu igre. Če prejemnik servisa, ki je v tisti igri v podrejenem položaju nasproti tistemu, ki servira, vseeno zmaga igro se tak dogodek imenuje break point.

Točka preloma v psihološkem pomenu pomeni spremembo percepcije, ko prenehamo verjeti v nekaj in spremenimo mnenje o tem. Po možnosti gre pri tem za drastično spremembo. Takšne spremembe so v veliko primerih tudi katarzične – ko spoznamo, da je naš pogled na neko zadevo doslej bil popolnoma zgrešen, nas obide prijeten občutek spoznanja in olajšanja.

Izraz Break point se pojavlja še na veliko področjih, med drugim tudi v računalništvu in meteorologiji, kjer prav tako označuje točko spremembe.

Na tej spletni strani bomo predstavljali različne storitve, ki lahko pomenijo break point oziroma točko preloma v vaši zavesti, v vašem potrošniškem obnašanja ali pri vaši percepciji interneta in sveta okrog vas. Naša spletna stran vam bo omogočala vpogled v različne zanimive teme, ki so aktualne v sodobnem svetu. Želimo vam zanimivo klikanje po naši strani!